ข่าวกองทัพอากาศ

กิจกรรม สลก.ทอ.

 • พิธีรับส่งหน้าที่ ลก.ทอ.

  สลก.ทอ. ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ ลก.ทอ. ระหว่าง พล.อ.ท.ชูชัย ดุลยโกเมศ และ พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร เมื่อวันพุธ ๑ ต.ค.๕๗ ณ ห้องรับรอง ทอ.

 • กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทอ.(๒๕๕๘)

  พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร ลก.ทอ.นำคณะข้าราชการ สลก.ทอ.ร่วมกิจกรรม ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ ณ วัดทุ่งศรีโพธิ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ รร.วัดทุ่งศรีโพธิ์ อ.บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ก.พ.๕๘

 • แสดงความยินดี สลก.สป. ครบ ๒๗ ปี

  ลก.ทอ.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องโอกาส สลก.สป ครบ ๒๗ ปี เมื่อวันอังคารที่ ๑ มี.ค.๕๙ ณ บริเวณหน้าห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาสาว่าการ กห.

 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สลก.สัมพันธ์ ๕๙

  สลก.ทอ. เข้าร่วมสัมนาเชิงฏิบัติการ สลก.สัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดโดย สลก.บก.ทสส. เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ม.ค.๕๙ ณ ห้องนเรศวร บก.ทสส. โดย พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย รอง เสธ.ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิด

 • กิจกรรมการกุศล สลก.ทอ.

  พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร ลก.ทอ. นำข้าราชการ สลก.ทอ. ทำกิจกรรมทำบุญ และมอบของแก่ รร.ใน จว.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พ.ค.๕๙

 • ทดสอบสมรรถภาพ สลก.ทอ.๕๙

  พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร ลก.ทอ. เป็นประธานในการทดสอบสมรรถภาพ สลก.ทอ.ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พ.ค.๕๙ ณ อาคารพลศึกษา รร.นนก.

 • ลก.ทอ.นำคณะ ขรก.สลก.ทอ.อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙

  ลก.ทอ. นำคณะ ขรก.สลก.ทอ.อวยพรปีใหม่ 2557 ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๘ ณ หน้าห้อง ศปก.ทิ.

 • ร่วมงานสถาปนา สลก.ทร. ครบ ๖๑ ปี

  พล.ร.ต.สมชาย ณ บางช้าง ลก.ทร. รับมอบแจกันดอกไม้จาก น.อ.ครรชิต วานิชย์ รอง ลก.ทอ.(2) เนื่องในวันสถาปนา สลก.ทร. ครบรอบ 61 ปี เมื่อวันอังคารที่ 2 ก.พ.59 ณ อาคาร 5 กรมจเรทหารเรือ

 • กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด สลก.ทอ.(๒๕๕๙)

  พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร ลก.ทอ.เป็นประธานในพิธีสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของข้าราชการ สลก.ทอ. เมื่อวันพุธที่ ๑๗ ก.พ.๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

 • พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

  พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สภาพร ลก.ทอ. เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ทอ. และทุนการศึกษา สลก.ทอ. ประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุตร ข้าราชการ พนักงานราชการ สลก.ทอ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ก.ค.๕๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ บก.ทอ.

 • โบว์ลิ่งการกุศล สลก.ทอ.

  พล.อ.ต.ศิริพงษ์ สุภาพร ลก.ทอ.เป็นประธานการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สลก.ทอ. ชิงรางวัลเกียรติยศ ของ ผบ.ทอ. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ มิ.ย.๕๙ ณ BLU-O RHYTHM & BOWL เมเจอร์รังสิต

กองบัญชาการกองทัพอากาศ  ดอนเมือง  กรุงเทพฯ 10210  โทร. 0 2534 0730