cov1jun 03

เลขานุการกองทัพอากาศ และคณะ มอบน้ำดื่ม ข้าวกล่อง และอาหารแห้ง เพื่อมอบเป็นกำลังให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

 

 

cov1jun 01 cov1jun 02 cov1jun 03

 

พลอากาศตรี ครรชิต วานิชย์ เลขานุการกองทัพอากาศ และคณะ ร่วมกับ บริษัท ทอมมอท จำกัด โดย คุณพสุวัชร์ วสุธนกรไพศาล พร้อมด้วย ดร.วัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และบริษัท KESTREL BIO SCIENCER จำกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๖,๐๐๐ ขวด ข้าวกล่องและอาหารแห้ง ให้กับกรมแพทย์ทหารอากาศ สำหรับมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และเพื่อนำไปบริการให้กับผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID– 19) โดยมี พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชากรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กรมแพทย์ทหารอากาศ

 

cov1jun 04 cov1jun 05 cov1jun 06

cov1jun 07 cov1jun 08 cov1jun 09

 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release
RSS feed for the Pages list. RTAF News: Pages
 • A20210616
  พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
 • A20210611
  กองทัพอากาศ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”
 • A20210610
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับมอบใบอนุญาตนักบินทหาร ชั้น ๑
 • A20210609-5
  ผู้แทนกองทัพอากาศ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • A20210609-4
  กองทัพอากาศสนับสนุนโครงการ “เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร” ระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19
 • A20210609-3
  ปลื้มปีติน้ำพระทัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานชุด PAPR

20 มิถุนายน 2564

RSS feed for the Pages list. Org News: Pages
 • B20210616-3
  กองบิน ๑ มอบอาคารโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 • B20210616-2
  กองบิน ๒๓ ออกหน่วยมิตรประชาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • B20210616
  หน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
 • B20210609-2
  กองบิน ๕ จัดกิจกรรมกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติ COVID-19
 • B20210608
  กองบิน ๕ จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day
 • B20210609
  กองบิน ๗ จัดซื้อข้าวหอมมะลิสุรินทร์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

20 มิถุนายน 2564

Event Activities: Pages
 • C20210610
  แจ้งกำหนดการสอบวิชาการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
 • C20210607
  ฉีดวัคซีน COVID-19 เตรียมตัวอย่างไร
 • C20210514
  ขยายระยะเวลาให้บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 ที่สนามกองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
 • C20210507
  ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 และการฉีดวัคซีน

20 มิถุนายน 2564

RSS feed for the Pages list. General Public: Pages
 • E20210607
  กองทัพอากาศชี้แจงการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ พร้อมยืนยันค่าใช้จ่ายในการณาปนกิจศพเป็นราคาสวัสดิการและมีความเป็นธรรม

20 มิถุนายน 2564

 • D20210204
  เปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวและการตรวจประวัติรับราชการ ณ ห้องบริการกำลังพล (ชั้น ๒ กพ.ทอ.)
 • D20210615
  ขอเชิญหน่วยงานราชการของ ทอ. เข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้นไม้ ประดับสถานที่ราชการ ทอ.ประจำปี ๒๕๖๔
 • D20210601
  ห้องอาหารครัวหลวงจำหน่ายข้าวราดแกง ๒ อย่าง ๒๐ บาท
 • D20210528
  เปิดให้บริการห้องทันตกรรม ส่วนแยก บก.ทอ.
 • D20210323
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • D20210507
  รับสมัครข้าราชการกองทัพอากาศ เพื่อสอบคัเลือกเข้าบรรจุในบัญชีรายชื่อพร้อมเรียกปฏิบัติงาน (On Call...