ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ๓๑ ม.ค.๖๕

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑