ปรับปรุงแก้ไขล่าสุด ๒๐ ธ.ค.๖๔

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 

 

 

 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑